The Thornton

1199 S Washington Street

$133 Million

Submarket:

Old Town Alexandria

Units:

439

Size:

456,153 SF